Цветкова Наталья Афанасьевна

Психолог; доцент; МПМУ психологиялыққызметініңжетекшісі;психологияғылымдарының кандидаты; физика-математика ғылымдарының кандидаты; Педагогика және әлеуметтік ғылымдар Академиясының корреспондент-мүшесі (ПӘҒА); Славян елдеріпрофессорларықауымдастығыныңмүшесі; отбасылық психотерапияның Халықаралық қауымдастығыныңмүшесі (IFTA); MasterofArtsinPsychology – ATIM-Academy, CenturyCity, LosAngeles, Californai, USA. 100-ден астам ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалалардың, аналитикалық шолулардың, оқу-әдістемелік әзірлемелердің, соның Читать далее …

Уманская Елена Геннадьевна

Психология ғылымдарының кандидаты, даму психологиясы кафедрасының доценті, депривация жағдайында тұлғаны дамыту саласындағы маман. МПГУ педагогика және психология факультетін бітірген. 2005 жылдан 2006 жылға дейін МПГУ-да кәсіптік қайта даярлау бағдарламасы бойынша оқып, 2006 жылы практикалық психология бойынша кәсіптік қайта даярлау туралы Читать далее …

Сахарова Татьяна Николаевна

Педагогика және психология факультетінің деканы; даму психологиясы кафедрасының профессоры; Доцент; психология ғылымдарының кандидаты. Кәсіби қызығушылықтары: Әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаның дамуы; онтогенездің кейінгі кезеңдерінде тұлғаның дамуы; геронтопсихология; тұлғаның мағыналық саласы; тұлғаның мағыналық бағдарлары; әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаның мағыналық бағдарының мазмұны мен Читать далее …

Покровская Светлана Викторовна

Психология ғылымдарының кандидаты; клиникалық және арнайы психология факультетінің нейро – және патопсихология даму кафедрасының доценті; Психолог-кеңесші, клиникалық психолог, нейропсихолог, дефектолог-мұғалім, мектепке дейінгі медициналық мекемелердің лагопеді, арттерапевт, гештальттерапевт. РГМУ психотерапия кафедрасының және психотерапия және клиникалық психология институтының оқытушысы. Халықаралық нейропсихологиялық қауымдастықтың Читать далее …

Подымова Людмила Степановна

Ленин атындағы МГПИ (қазір МПГУ) түлегі. Инновациялық педагогика саласындағы ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,  МПГУ білім беру психологиясы кафедрасының меңгерушісі, РФ Үкіметі білім беру саласындағы Сыйлығының лауреаты. Екі жүзден астам ғылыми жұмыстардың, сондай-ақ психологиялық-педагогикалық инновация, балалардың ерте дамуы, мектеп жасына Читать далее …

Новикова Галина Викторовна

Психология ғылымдарының кандидаты, М. В. Ломоносов атындағы МХУ педагогикалық білім беру факультетінің доценті, «Отбасылық педагогика» біліктілігін арттырудың жалпы білім беру бағдарламасының үйлестірушісі және жетекшісі,  «Мәскеу университетінің хабаршысы 20 сериясы. Педагогикалық білім»ғылыми журналының редколлегия мүшесі, 90-нан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің Читать далее …

Сейсенбаева Жанар Айтбергенқызы

Филология  ғылымдарының кандидаты Абай атындағы ҚазҰПУ-дің қауымдастырылған профессоры   Абай атындағы ҚазҰПУ-дің қауымдастырылған профессоры Ғылыми монография – 2 Оқу құралы – 4 әдістемелік нұсқау – 1 Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу куәлігі – 4   Марапаттаулар Педагогика саласындағы үздік Читать далее …

Нестерова Альбина Александровна

Психология ғылымдарының докторы, доцент,Әлеуметтік психология кафедрасының профессоры, дағдарыстық психолог, психолог-кеңесші. Жұмыс орны Мәскеу мемлекеттік облыстық университетінің Әлеуметтік психология кафедрасы; РАҚ перспективалық ғылыми зерттеулер бөлімі; Морозов қалалық балалар клиникалық ауруханасы; Британ психологиялық орталығы (Мәскеу қ.). 160 – тан астам жарияланымның авторы Читать далее …

Ниетбаева Гульмира Бекеновна

Педагогика және психология мамандығы бойынша Доктор (PhD); Абай. Атындағы ҚазҰПУдың педагогика және психология институты жалпы және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы.

ГРИГОРОВИЧ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА

Психология ғылымдарының докторы; балалар психологиясы кафедрасының доценті;жас ерекшелік психология кафедрасының профессоры.Ресей Білім Академиясының жетекші ғылыми қызметкері. 50-ден астам жарияланған ғылыми жұмыстардың авторы Жарияланым конкурстарына үнемі қатысады, марапаттары бар. Кәсіби қызығушылықтары: Профессиогенез: кәсіби өзін-өзі анықтаудың предикторлары, кәсіби сананың қалыптасуы, кәсіби деформацияның Читать далее …